Zoran Barac (Hrvatska/Croatia)

Zoran BaracOutstanding contributions in martial arts

GM Zoran Barac je aktualni predsjednik Hrvatskog wushu saveza (CWUF) od 2012.g. od kada je sustavnim radom u savezu dao veliki doprinos da nacionalni wushu savez postane priznat od strane Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a) i ostalih europskih/svjetskih matičnih federacija te je ujedno osvajač (kao trener i kao predsjednik) niza nacionalnih i internacionalnih odličja na natjecanjima sa ciljem da osnaživanja nacionalne wushu scene.

Osim etabliranja Hrvatskog wushu saveza, gdin Barac je poznat i priznat u široj društvenoj javnosti kao stručnjak u području ekonomije i menadžmenta sa završenim doktoratima u ST. Gallenu i Harvardu a danas je ujedno vrlo uspješan ravnatelj Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) te član mnogih hrvatskih i europskih ekonomskih institucija.