Kevin Pell (Engleska)

Kevin PellGrand Master of the Year

Majstor Kevin Pell (9 DAN Jujitsu) je rođen 1958. godine u Edmontonu a odrastao u Cheshnutu a svoju borilačku karijeru započeo je 1966.godine od kada je trenirao niz borilačkuh vještina tako da je 1990.godine nakon bogatog iskustva otvorio svoju školu koju je nazvao Ishin Ryu Jujitsu (jedno srce-jedan um).

Istu vještinu je oplemenio i nadopunio nizom stilova koje je trenirao kroz skoro 40 godina karijere među kojima se izdvajaju jujitsu, judo, kobudo, kickboxing, karate, aikido, kempo, grappling, itd. Njegov stil Ishin Ryu se smatra izuzetno meodernim i u skladu sa tradicionalnim vještinama a da je tako svjedoče i podaci o velikom broju učenika u Londonu ali i po cijeloj Engelskoj, no i zavidan radi i primjenaove borilačke vještine u militarnim sferama gdje je obučavao sve elitnije jedinice.

Uz to što je bio instruktor specijalnih policijskih i vojnih postrojbi, dodatnu reputaciju ostvario je kao glavni instruktor za sigurnost gdje je radio sa nizom važnih ljudi iz politike i estrade ne samo Engleske već i cijelog svijeta.

Pored niza međunarodnih priznanja koje je osvojio i dobio, posebno se ističe priznanje ulaska u Combat hall of Fame  Aston Villa 2011.godine gdje je počasno nagrađen posebnom plaketom!