Stevo Mentus (Hrvatska)

Stevo MentusGrand Master of the Year

Majstor Stevo Mentus (Judo 6 DAN) je rođen 06.07.1947.g. te dolazi iz Splita, Hrvatska a smatra se jednim od predvodnika od nosno začetnika judo scene budući je sudjelovao u ustrojavanju prvih klubova, formiranju prvih natjecatelja i samim time u prvim ondašnjim rezultatima.

Danas je jedan od najcjenjnijih judo trenera u Hrvatskoj i regiji a svoj poseban anagažman istakao je u radu sa djecom gdje stvorio i afirmirao niz šampiona svih generacija. Svoj dubok trag ostavio je i kao sudac pri HJJS-u a danas djeluje u svom matičnom JK Split koji slavi 60 godina postojanja.